top of page

Privacyverklaring

*Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio is een praktijk waar u terecht kunt voor diverse soorten massages, beauty behandelingen en training.

*Contact gegevens:  

Bezoekadres:

Lutmastraat 180, Deurnummer 2 @ Shiatsu Centrum Amsterdam, Amsterdam, 1073HG

website: https://www.aimeevriend.com
e-mail: aimeevriend@icloud.com
*Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en e-mailadres.
Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden, waarbij naar uw (medische) persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen.
Een overzicht van de gegevens die wij aan u vragen:
Voornaam en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Telefoonnummer
E-mailadres
Beroep en werkomstandigheden
Sport/hobby’s
Bijzonderheden gezondheid

*Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio verwerkt uw (medische) persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Om de behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een behandeling te kunnen geven.
-Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.
-Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
-Voor het afhandelen van de betaling.
-Voor het verzenden van de nieuwsbrief.

*De persoonsgegevens worden zonder jou schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

*De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden op papier in een afgesloten kast en afgesloten praktijkruimte bewaard. Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd. Tevens wordt van elke klant het e-mail adres opgeslagen in een database bestand van de website, zodat we in geval van calamiteiten over het klantenbestand kunnen beschikken en contact met u kunnen opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio en de beheerder van de website.
Heeft u zich alleen ingeschreven voor de nieuwsbrief? Deze gegevens blijven bewaard zolang u ingeschreven staat, zodra u zich uitschrijft worden binnen een maand uw gegevens verwijderd.

*U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio.

*U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio.

*Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op.
Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

*U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen.
Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.

*Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio heeft een verwerkersovereenkomst met Wix.com Ltd. Wix.com Ltd. draagt zorg voor de beveiliging van onze website.
Na het intakegesprek en/of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen in een database bestand van de website. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van Aimée Vriend Holistic Massage & Beauty Studio en de beheerder van de website.

bottom of page